แม่แบบแมงกะพรุน Powerpoint

File Size: 2.40MB เวลาในการดาวน์โหลด: 66
แม่แบบแมงกะพรุน Powerpoint

พื้นหลังพาวเวอร์พอยต์ “แมงกะพรุน” นี้เป็นการออกแบบนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเลหรือสัตว์ทะเลฟรี ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดและใช้ในงานนำเสนอของคุณเกี่ยวกับทะเลหรือสัตว์ทะเลได้ เทมเพลตเป็นพื้นหลังสีน้ำเงินที่ประกอบด้วยแมงกะพรุนและโฟมทะเล ด้วยพื้นหลัง PowerPoint นี้ คุณสามารถสร้างงานนำเสนอที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทะเลหรือสัตว์ทะเล คุณยังสามารถระบุได้ว่ามลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอย่างไร การออกแบบนามธรรมฟรีนี้เตรียมไว้สำหรับคุณ!

folder_openTags